حمله باج‌افزارها به کاربران اندروید در انگلیس

ایتنا – بسیاری از کاربران اندروید که نرم‌افزارهای بارگذاری نصب کرده‌اند، اغلب از سوی باج‌افزارها تهدید می‌شوند.