نرم‌افزارهای قدیمی بیش از سه میلیون PC را در خطر باج‌افزارها قرار می‌دهند

ایتنا – بنظر می‌رسد مدارس بیش از دیگر مراکز در معرض این خطر قرار دارند.