حوزه‌های دانش در زمینه تحلیل کسب و کار

در واقع نقش تحلیلگران کسب‌وکار در یک سازمان، به‌ویژه در بهبود فرآیند، نقشی حیاتی است؛ زیرا این تحلیل گران همان کسانی هستند که نیاز به ابتکار و نوآوری را تأیید می‌کنند.

تحلیل زیبای پرستویی درباره همنشینی با اطرافیان + اینستاپست

پرویز پرستویی بازیگر مجموعه خاک سرخ و امام علی (ع) در اینستاگرام خود تحلیلی منطقی و زیبا در خصوص همنشینی با افراد را با مثالی زیبا منتشر کرد.