مایکروسافت ابزار ارتباطی Talko را خرید و تعطیل کرد

ایتنا – قرار است فناوری Talko برای توسعه سیستم‌های Skype و Skype for Business مایکروسافت مورد استفاده قرار بگیرد.