درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از پیامک، نامبرینگ و بدهی اپراتورها

دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ اپراتورهای موبایل را موظف کردند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال را از مصرف‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه‌داری واریز کنند.
 
این افزایش قیمت ناشی از بند الحاقی تبصره ۱۹ به لایحه بودجه ۹۴ بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و نرخ کلیه پیامک‌ها اعم از عادی، انبوه و تبلیغاتی را گران کرد.
 
حال در لایحه بودجه سال آینده، دولت رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است.
 
در بخش دیگر درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) را برای خود ۷۰ میلیارد تومان و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی را در بخش "سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت"  600 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

کلاهبرداری دو میلیارد تومانی از بازار کامپیوتر

ایتنا – جالب اینجاست که زمانی که چنین اتفاق‌هایی در بازار رخ می‌دهد، هیچ یک از این سازمان‌ها که مدعی تصدی‌گری کنترل و نظارت یا ساماندهی بازار هستند، مسوولیت را به عهده نمی‌گیرند.