دسترسی به اینترنت ۷۰ مگابیت در هواپیما

ایتنا – بریتیش ایرویز اینترنت ۷۰ مگابیت را در پروازهای طولانی با کمک شرکت ارائه‌دهنده گوگو در خطوط‌ هوایی خود راه انداخت.