زیرساخت: فعلا اینترنت مخابرات قطع نمیشود

به درخواست شرکت مخابرات ایران محدودیت ارایه خدمات ارتباطی به تعویق افتاد در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدویت ارایه خدمات در حوزه مکالمات بین الملل و سرویس های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در ۱۱ استان کشور و…