توییت «پریسا تبریز» و تصمیم گوگل برای رسوا کردن وب‌سایت‌های ناامن

ایتنا- گوگل در پی آن است هر آنچه روی وب موجود است، از مسیر و کانال‌های امن رد و بدل شود.