اجلاس فعالان صنایع الکترونیک کشور برگزار می‌شود

اجلاس فعالان صنایع الکترونیک کشور با شعار ‘صنایع الکترونیک، پیشران اقتصاد دانش بنیان’ به همت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، ۱۹ مردادماه امسال برگزار می شود.

به گزارش صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، توسعه اقتصاد دانش بنیان از رهگذر فناوری های پیشرفته، تبیین مهم ترین سیاست های راهبردی در توسعه فناوری های پیشرفته در کشور و جهت گیری های راهبردی و پیامدهای آن در حوزه های سازوکارهای حمایت غیرمستقیم باتاکید بر مدل های تامین مالی صنایع پیشرفته، لزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه های بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکت های نوپا و همکاری بین المللی و یادگیری فناوری در دوران پساتحریم از جمله اهداف همایش به شمار می رود.
مخاطبان اجلاس فعالان صنایع الکترونیک کشور را شرکت های فعال در صنعت الکترونیک و سیاست گذاران فعال در حوزه صنایع نوین و فناوری های پیشرفته و پژوهشگران عرصه صنایع الکترونیک تشکیل می دهند.
در این اجلاس، سه نشست تخصصی با موضوعات سازوکارهای حمایت غیرمستقیم با تاکید بر مدل های تامین مالی صنایع پیشرفته، لزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه های بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکت های نوپا و همکاری بین المللی و یادگیری فناوری در دوران پساتحریم برپا خواهد شد.
این اجلاس در نوبت صبح و بعدازظهر سه شنبه، ۱۹ مردادماه با حضور دانشگاهیان، متخصصان و فعالان صنایع در حوزه الکترونیک در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

استفاده از دانش اساتید ایرانی خارج از کشور برای ارتقای دانش مخابراتی

مدير دفتر آموزش و امور بين الملل مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزاری دوره های آموزش تخصصی با استفاده از دانش اساتید ایرانی خارج از کشور در ارتقای دانش مخابراتی داخل کشور خبر داد.