کلاهبرداری دو میلیارد تومانی از بازار کامپیوتر

ایتنا – جالب اینجاست که زمانی که چنین اتفاق‌هایی در بازار رخ می‌دهد، هیچ یک از این سازمان‌ها که مدعی تصدی‌گری کنترل و نظارت یا ساماندهی بازار هستند، مسوولیت را به عهده نمی‌گیرند.